09:41 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Điểm tin

Chiến dịch tình nguyện hè 2018
Công tác huấn luyện thi tay nghề Asean nghề Hàn tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, đội tuyển quốc gia Việt Nam và quốc gia Lào
Chiến dịch tiếp sức mùa thi 2018
Công đoàn trường tổ chức nghỉ mát hè cho CBVC nhà trường
Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2018
Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2018
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 09/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)
Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (07/11/1978 - 07/11/2018).
Hội thi “Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước”
Ban tiếp nhận quà tặng kỷ niệm 40 thành lập trường
Lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng hệ GDTX cấp THPT năm học 2017-2018
Đoàn công tác trường ĐHKHKT Minh Tân thăm và làm việc tại trường
Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2020
Giải bóng đá giao hữu sinh viên năm 2018
Sàn giao dịch việc làm năm 2018
Tôn vinh lao động trẻ tay nghề cao trong kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Hoa Hạ (Đài Loan)
Giới thiệu phòng TCHC
Giới thiệu phòng KTTC
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 07/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)

Menu

tkb thpt

Trang nhất » Tin Tức » Các khoa nghề » Khoa máy xây dựng

qctsinhgiuatrang
anh chinh giua lon nhat 500x200

Chức năng nhiệm vụ khoa máy

Thứ ba - 13/11/2012 09:49


BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ  SỐ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :         /QĐ-CĐNVX1-TCHC                Xuân Hoà, ngày    tháng    năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Máy Xây dựng  )
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1
 
Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-BXD ngày 09/11/2010 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1;
 
Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1;
Căn cứ Công văn số 1330/BXD- TCCB ngày 08/8/2012 của Bộ Xây dựng về việc Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1;
 Xét đề nghị của  Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chức năng của Khoa Máy Xây dựng:
          Khoa Máy xây dựng thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề : Công nghệ ôtô  Vận hành máy thi công nền, vận hành cần trục, cẩu trục, sửa chữa máy thi công xây dựng .
          Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện , chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa.
Điều 2. Nhiệm vụ:
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp , các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình , kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường .Thực hiện kiểm tra, thi các môn học theo tiến độ giảng dạy.
- Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên , quản lý trang thiết bị , dụng cụ phục vụ việc dạy và học.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định của Nhà trường.
- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹthuật , công nghệ vào quá trình dạy nghề.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học , khoá học.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị , kế hoạch bảo dưỡng , bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các xưởng thực hành .
- Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất, tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo . 
- Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng phong trào thi đua , tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị.
Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Khoa Máy xây dựng:
- Trưởng khoa, phó trưởng khoa và 03 tổ chuyên môn.
+ Tổ Xe máy.
+ Tổ Sửa chữa.
+ Tổ công nghệ ô tô.
* Chức năng, nhiệm vụ của tổ bộ môn trực thuộc:
1. Chức năng:
Tổ môn Xe máy tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của khoa, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn học và mô đun nghề vận hành máy thi công nền, nghề cần trục và cầu trục và các môn học khác được phân công . Quản lý nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất được giao.
Tổ môn Sửa chữa tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Khoa,  quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn học và mô đun nghề sửa chữa máy thi công xây dựng. Quản lý nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất được giao.
Tổ công nghệ ô tô tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Khoa, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn học và mô đun nghề công nghệ ô tô. Quản lý nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất được giao.  
2. Nhiệm vụ:
- Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học, của các môn học được phân công.
- Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy các môn học được phân công.
- Triển khai thực hiện kế hoạch , tiến độ giảng dạy các môn học, phân công giáo viên thực hiện.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá , hoạt động chuyên đề .
- Quản lý sử dụng các phương tiện , thiết bị , đồ dùng dạy học.
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ môn cho khoa.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung nhân lực của tổ.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.
Điều 4: Trách nhiệm và mối quan hệ công tác:
Trách nhiệm và mối liên kết công tác của đơn vị được thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan, Quy định cụ thể:
1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo nhà trường và trước Pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.
2. Là đầu mối thực hiện kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng trong phạm vi chức năng của đơn vị.
3. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có những vấn đề gì phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khác thì có trách nhiệm phản ánh và chủ trì phối hợp giải quyết, báo cáo kịp thời để bổ xung điều chỉnh cho phù hợp.
4. Phối hợp công tác với các đơn vị trong trường trên nguyên tắc dân chủ, tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể và cá nhân phụ trách.
5. Huy động, hỗ trợ các đơn vị trong trường để hoàn thành mục tiêu, chủ chương, hành động của trường trong các giai đoạn phát triển.
Điều 5:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định đã ban hành trước đây.
Điều 6: Trưởng đơn vị và các thành viên trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu trường

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh:0211 2479 043

Tư vấn & GT việc làm:
0983253904
Hỗ trợ kỹ thuật: 0912664667

Kết quả bóng đá nam Việt Xô 2016

Liên kết

facebook
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn, Nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 953

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71422

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9304448

thiqg2016right
Kỳ thi tay nghề Cấp Bộ năm 2016
Tuyển sinh lớp tiếng Hoa
thong bao thi hoa ngu thang 4 nam 2018
  Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Tổng cục dạy nghề
Diễn Đàn Giáo Dục
Giáo Trình Điện Tử
Tài Nguyên Giáo Dục
Và Học Liệu

 • Thi tay nghe cap Bo 2018
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19
 • Tên hình ảnh 20
 • Tên hình ảnh 21
 • Tên hình ảnh 22
 • Tên hình ảnh 23
 • Tên hình ảnh 24
 • Tên hình ảnh 25
 • Tên hình ảnh 26