08:38 EDT Thứ tư, 18/07/2018

Điểm tin

Chiến dịch tình nguyện hè 2018
Công tác huấn luyện thi tay nghề Asean nghề Hàn tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, đội tuyển quốc gia Việt Nam và quốc gia Lào
Chiến dịch tiếp sức mùa thi 2018
Công đoàn trường tổ chức nghỉ mát hè cho CBVC nhà trường
Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2018
Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2018
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 09/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)
Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (07/11/1978 - 07/11/2018).
Hội thi “Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước”
Ban tiếp nhận quà tặng kỷ niệm 40 thành lập trường
Lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng hệ GDTX cấp THPT năm học 2017-2018
Đoàn công tác trường ĐHKHKT Minh Tân thăm và làm việc tại trường
Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2020
Giải bóng đá giao hữu sinh viên năm 2018
Sàn giao dịch việc làm năm 2018
Tôn vinh lao động trẻ tay nghề cao trong kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Hoa Hạ (Đài Loan)
Giới thiệu phòng TCHC
Giới thiệu phòng KTTC
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 07/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)

Menu

tkb thpt

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Quy định

qctsinhgiuatrang
anh chinh giua lon nhat 500x200

Kế hoạch và tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba - 03/05/2016 21:43


THỊ ỦY PHÚC YÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 16-KH/ĐU Phúc Yên, ngày 14  tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

    Thực hiện kế hoạch số 01/KH-TBVBPL&TTTT ngày 10/3/2016 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thị xã Phúc Yên, Đảng ủy trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

             1. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, động viên CBGV,NV nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; góp phần làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân.
             2. Tuyên truyền để CBGV,NV thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở đó nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
             3. Trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cần phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. 

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan chức năng trong Thị xã; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…

          2. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phúc Yên lần thứ III. 

          3. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          4. Tuyên truyền tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, về chương trình hành động của các ứng viên, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các nữ ứng cử viên; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng.

          5. Tuyên truyền vận động CBGV,NV đi bỏ phiếu, bầu cử đúng luật, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân; tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

          6. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

          III. TÀI LIỆU VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
          1. Tài liệu tuyên truyền
              - Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.
               - Chỉ thị số 51 – CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          2. Phương thức tuyên truyền
              - Tuyên truyền qua trang website của trường và tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng CBGV, NV.
              - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động như: khẩu hiệu, pano, áp phích, hỏi-đáp, bản tin,… về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
              - Bám sát tiến độ công việc của cuộc bầu cử để có kế hoạch tổ chức tuyên truyền cụ thể các nội dung. Phản ánh kịp thời cho CBGV,NV rõ về kết quả các bước hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về bầu cử trong CBGV,NV.

          IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền được tổ chức tiến hành theo 3 đợt:
             - Đợt 1: Từ 03/02/2016 - 15/4/2016: Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử thị xã; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, quy trình hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử.
          - Đợt 2: Từ 16/4 – 22/5/2016:
+ Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; tiểu sử các ứng cử viên Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; chương trình hành động của các ứng cử viên; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.
+ Tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn thị xã.
+ Tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày bầu cử 22/5/2016; tuyên truyền không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các đơn vị bầu cử, dư luận trong thị xã, trong tỉnh, dư luận trong nước và quốc tế; tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, bẳng rôn, áp phích về cuộc bầu cử.
          - Đợt 3: Từ 23/5 - 12/6/2016: tập trung tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Đảng bộ nhà trường: Triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 2. Đối với Chi bộ: Phối hợp với chính quyền, các phòng ban chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CBGV,NV về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; khuyến khích các đơn vị tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) hội nghị tọa đàm về công tác bầu cử.

Nơi nhận:
 • Các chi bộ;
 • Văn phòng Đảng ủy (lưu).
 
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
(Đã ký)
Tạ Duy Chung
 
       Tài liệu đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu trường

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh:0211 2479 043

Tư vấn & GT việc làm:
0983253904
Hỗ trợ kỹ thuật: 0912664667

Kết quả bóng đá nam Việt Xô 2016

Liên kết

facebook
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn, Nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 6636

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77105

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9310131

thiqg2016right
Kỳ thi tay nghề Cấp Bộ năm 2016
Tuyển sinh lớp tiếng Hoa
thong bao thi hoa ngu thang 4 nam 2018
  Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Tổng cục dạy nghề
Diễn Đàn Giáo Dục
Giáo Trình Điện Tử
Tài Nguyên Giáo Dục
Và Học Liệu

 • Thi tay nghe cap Bo 2018
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19
 • Tên hình ảnh 20
 • Tên hình ảnh 21
 • Tên hình ảnh 22
 • Tên hình ảnh 23
 • Tên hình ảnh 24
 • Tên hình ảnh 25
 • Tên hình ảnh 26