09:54 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Điểm tin

Chiến dịch tình nguyện hè 2018
Công tác huấn luyện thi tay nghề Asean nghề Hàn tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, đội tuyển quốc gia Việt Nam và quốc gia Lào
Chiến dịch tiếp sức mùa thi 2018
Công đoàn trường tổ chức nghỉ mát hè cho CBVC nhà trường
Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2018
Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2018
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 09/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)
Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (07/11/1978 - 07/11/2018).
Hội thi “Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước”
Ban tiếp nhận quà tặng kỷ niệm 40 thành lập trường
Lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng hệ GDTX cấp THPT năm học 2017-2018
Đoàn công tác trường ĐHKHKT Minh Tân thăm và làm việc tại trường
Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2020
Giải bóng đá giao hữu sinh viên năm 2018
Sàn giao dịch việc làm năm 2018
Tôn vinh lao động trẻ tay nghề cao trong kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Hoa Hạ (Đài Loan)
Giới thiệu phòng TCHC
Giới thiệu phòng KTTC
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 07/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)

Menu

tkb thpt

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Quy định

qctsinhgiuatrang
anh chinh giua lon nhat 500x200

Qui chế tuyển dụng viên chức

Thứ sáu - 29/03/2013 15:31

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ  SỐ 1
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUY CHẾ
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 ( Kèm theo Quyết định số:    /QĐ - CĐNVX1-TCHC,  ngày   tháng   năm 2013)
_____________________

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Quy chế này quy định việc tuyển dụng Viên chức và hợp đồng làm việc với Viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Viên chức là công dân Việt Nam được Tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng công việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, và các nguồn thu sự nghiệp khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 3. Phân loại Viên chức.
1. Phân loại theo vị trí việc làm:
a) Viên chức quản lý: là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong Trường, được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.
b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm những người chỉ thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong Trường.
2. Phân loại theo chức danh nghề nghiệp, với các cấp độ từ cao xuống thấp như sau:
a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I;
b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II;
c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III;
d) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
 
Chương II
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Mục 1
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
Điều 4. Căn cứ tuyển dụng
Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kế hoạch biên chế được phê duyệt và nguồn tài chính của Trường. Trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng và quyết định hình thức thi tuyển, báo cáo Bộ Xây Dựng để theo dõi kiểm tra.
Điều 5. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.
1. Trường thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Trường và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi tuyển.
2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
3. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển Trường lập danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của Trường.
Điều 6. Điều kiện đăng ký dự tuyển dụng viên chức
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trường xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng.
a. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.
b. Những người có học vị tiến sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
c. Những người có học vị thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
d. Con, em cán bộ viên chức của Trường có ngành nghề phù hợp với nhu cầu cần tuyển dụng.
Điều 6. Hội đồng thi, tuyển dụng viên chức
1. Thành phần Hội đồng tuyển dụng
Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển dụng.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính hoặc người được giao phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Trường.
c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Trường.
d) Các ủy viên khác do Hiệu trưởng quyết định gồm: Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và Viên chức chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm, uy tín về lĩnh vực chuyên môn liên quan đến vị trí thi, tuyển dụng trong đơn vị.
2. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng
Thành lập các ban giúp việc gồm: Ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi, ban phúc khảo, ban kiểm tra, sát hạch;
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Xây dựng và phổ biến kế hoạch tuyển dụng, thể lệ, quy chế, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng; hồ sơ cần thiết của người tham gia dự thi tuyển; môn thi, hình thức thi tuyển, thời gian, địa điểm, phí dự thi.
- Thành lập các ban chuyên môn giúp Hội đồng tuyển dụng.
- Tiếp nhận và xét hồ sơ dự thi tuyển, tổ chức sơ tuyển, công bố danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi tuyển.
- Tổ chức thu phí dự thi tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi ( coi thi, hỏi thi, chấm thi) theo đúng quy chế, xét két quả trúng tuyển, lập báo cáo trình Hiệu trưởng quyết định.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển theo quy định của pháp luật.
Mục 2
THI TUYỂN VIÊN CHỨC
Điều 7. Hình thức tuyển dụng
1. Bước sơ tuyển
- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, lập danh sách trình Hiệu trưởng.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sơ tuyển gồm:
+ Thông báo cho các đối tượng dự thi tuyển.
+ Phòng Tổ chức Hành chính phỏng vấn, kiểm tra đánh giá sơ bộ, việc đánh giá chuyên môn do các đơn vị Phòng, khoa, Trung tâm thực hiện.
+ Phòng tổ chức Hành chính phối hợp với các đơn vị để tổng hợp đánh giá kết quả phỏng vấn, trình Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển.
2. Nội dung, hình thức thi
a. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian ôn tập và thi do Hội đồng tuyển dụng quy định.
b. Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
c. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
* Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng quy định tại (mục d, đ) Khoản 2 Điều này.
d. Thi ngoại ngữ: Thi một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
* Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người, việc thi ngoại ngữ được thay thế bằng tiếng dân tộc ít người. Hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định hình thức và nội dung thi tiếng dân tộc ít người.
đ. Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Căn cứ vào khả năng, điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng quyết định hình thức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.
Điều 8. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
Điều 9. Cách tính điểm
1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Điểm các bài thi được tính như sau:
- Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.
3. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người dự tuyển thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ít người, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
 
Điều 10. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điều 8 Quy chế này, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo khoản a, d điều 5 Quy chế này.
3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì Hiệu trưởng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
Điều 11. Báo cáo kết quả tuyển dụng, quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển.
- Chậm nhất 30 ngày sau khi tổ chức thi tuyển, Trường phải lập báo cáo trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả tuyển dụng.
- Hồ sơ gồm có:
+ Báo cáo quá trình tổ chức tuyển dụng do Hiệu trưởng ký.
+ Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển ( theo mẫu).
+ Các quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.
+ Danh sách tổng hợp kết quả thi tuyển (theo mẫu).
+ Danh sách dự kiến trúng tuyển đề nghị tuyển dụng (theo mẫu).
+ Các đề thi kèm theo đáp án.
- Chậm nhất 5 ngày từ khi Bộ có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, Hiệu trưởng phải công bố công khai và kết quả trúng tuyển tại Trường đồng thời gửi giấy thông báo kết quả cho người tham gia thi tuyển.
Điều 12. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc.
1. Trong thời hạn chậm nhất 20 ngày, kể từ khi công bố kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để ký Hợp đồng làm việc.
2. Trong thời hạn chậm nhất 20 ngày, kể từ khi ký hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ.
3. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến ký Hợp đồng làm việc hoặc nhận việc theo thời hạn quy định nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia hạn và được đơn vị sử dụng viên chức đồng ý.
4. Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến ký hợp đồng, nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hủy bỏ kết quả tuyển dụng hoặc hủy Hợp đồng đã ký.
 
Mục 3
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
Điều 13. Các loại Hợp đồng làm việc.
1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức.
2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
 
Mục 4
TẬP SỰ
 
Điều 14. Chế độ tập sự
1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
2. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.
3. Nội dung tập sự:
- Nắm vững quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường , đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của Trường, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;
- Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
- Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
Điều 15. Hướng dẫn tập sự
1. Trường có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại Khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
2. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, Hiệu trưởng phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.
Điều 16. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự
1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:
- Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
- Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.
- Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của Trường.
 
Điều 17. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự
1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản và báo cáo Hiệu trưởng.
3. Hiệu trưởng đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.
Điều 18. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự
1. Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
2. Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị Hiệu trưởng chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được Trường trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Tất cả những người tham gia dự tuyển và Hội đồng tuyển dụng phải thực hiện tốt Quy chế này, nếu ai không đủ điều kiện theo Quy chế sẽ không được tham dự thi tuyển.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu trường

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh:0211 2479 043

Tư vấn & GT việc làm:
0983253904
Hỗ trợ kỹ thuật: 0912664667

Kết quả bóng đá nam Việt Xô 2016

Liên kết

facebook
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn, Nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 24

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 1037

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71506

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9304532

thiqg2016right
Kỳ thi tay nghề Cấp Bộ năm 2016
Tuyển sinh lớp tiếng Hoa
thong bao thi hoa ngu thang 4 nam 2018
  Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Tổng cục dạy nghề
Diễn Đàn Giáo Dục
Giáo Trình Điện Tử
Tài Nguyên Giáo Dục
Và Học Liệu

 • Thi tay nghe cap Bo 2018
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19
 • Tên hình ảnh 20
 • Tên hình ảnh 21
 • Tên hình ảnh 22
 • Tên hình ảnh 23
 • Tên hình ảnh 24
 • Tên hình ảnh 25
 • Tên hình ảnh 26