09:56 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Điểm tin

Chiến dịch tình nguyện hè 2018
Công tác huấn luyện thi tay nghề Asean nghề Hàn tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, đội tuyển quốc gia Việt Nam và quốc gia Lào
Chiến dịch tiếp sức mùa thi 2018
Công đoàn trường tổ chức nghỉ mát hè cho CBVC nhà trường
Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2018
Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2018
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 09/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)
Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (07/11/1978 - 07/11/2018).
Hội thi “Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước”
Ban tiếp nhận quà tặng kỷ niệm 40 thành lập trường
Lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng hệ GDTX cấp THPT năm học 2017-2018
Đoàn công tác trường ĐHKHKT Minh Tân thăm và làm việc tại trường
Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2020
Giải bóng đá giao hữu sinh viên năm 2018
Sàn giao dịch việc làm năm 2018
Tôn vinh lao động trẻ tay nghề cao trong kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Hoa Hạ (Đài Loan)
Giới thiệu phòng TCHC
Giới thiệu phòng KTTC
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 07/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)

Menu

tkb thpt

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Quy định

qctsinhgiuatrang
anh chinh giua lon nhat 500x200

Về việc thực hiện các quy định, Nghị quyết của các cấp, các ngành, của Trường để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc, xây dựng văn hóa công sở trong nhà trường

Thứ sáu - 29/03/2013 15:34
Về việc thực hiện các quy định, Nghị quyết của các cấp, các ngành, của Trường để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc, xây dựng văn hóa công sở trong nhà trường

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1

Số:       /CT-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Vĩnh Phúc,  ngày       tháng  03  năm 2013
 
 
 
CHỈ THỊ
Về việc thực hiện các quy định, Nghị quyết của các cấp, các ngành,
của Trường để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc,
xây dựng văn hóa công sở trong nhà trường.
 
Trong thời gian qua, nhìn chung cán bộ, viên chức nhà trường có ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994, Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban thường vụ  tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở và nội quy, quy chế của Trường. Nhiều cán bộ, viên chức cần cù làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; các Phòng, Khoa, Trung tâm đã chú ý áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý đơn vị, CBVC một cách khoa học, sử dụng hợp lý thời gian làm việc của cán bộ, viên chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trường giao.
Tuy nhiên, việc quản lý đơn vị, CBVC trong các Phòng, Khoa, Trung tâm còn nhiều hạn chế và yếu kém, dẫn đến lãng phí thời gian lao động làm cho năng suất, chất lượng hiệu quả công việc không cao. Còn nhiều cán bộ, viên chức nhà trường chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức kỷ luật lao động kém; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời gian làm việc như làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đánh bài, uống rượu, bia trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc và tác phong, uy tín của cán bộ, viên chức.
Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do người đứng đầu các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm và các tổ chức của Nhà trường chưa chú trọng quản lý thời gian làm việc, công việc được giao; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, Nội quy, Quy chế của Trường về sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, viên chức nhà trường còn yếu kém; việc xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật, Nội quy, Quy chế chưa nghiêm túc. 
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc và xây dựng văn hóa công sở trong nhà trường, yêu cầu:
 
 1. Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường có trách nhiệm: 

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý. Phân công công việc hợp lý và tổ chức tốt quá trình thực hiện công việc của cán bộ, viên chức.
b) Xây dựng và phổ biến kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.
c) Quán triệt và triển khai trong đơn vị, cán bộ, viên chức phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị, của Trường. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc (kể cả Hội nghị và tiếp khách buổi trưa).
d) Định kỳ báo cáo việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CBVC và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị trong nội dung báo cáo cuối tháng.
đ) Đề xuất bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù của từng đơn vị và cán bộ, viên chức.
e) Đề xuất khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời gian làm việc cao; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức vi phạm các quy định, kỷ luật lao động, thời gian làm việc.
f) Chỉ đạo theo dõi chấm công đối với CBVC do đơn vị quản lý chính xác chất lượng hiệu quả. 

2. Cán bộ, viên chức: 

a) Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị, của trường;
b) Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc;
c) Phải có mặt đúng giờ tại nơi làm việc theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của đơn vị, 
 
 
3. Tổ chức thực hiện 

a) Phòng TCHC hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân cán bộ, viên chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện;  
b) Ban thi đua Trường phối hợp với Ban thanh tra nhân dân Trường thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và sử dụng thời gian làm việc của các đơn vị, cá nhân CBVC. Đề xuất với Hiệu trưởng kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân CBVC thực hiện nghiêm đồng thời đề xuất hình thức sử lý trách nhiệm đối với những người đứng đầu đơn vị có nhiều CBVC sai phạm. Định kỳ hàng tháng báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo.
c. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2013.
d. Các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường và các cán bộ, viên chức có trách nhiệm thực hiện./. 
 
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy(BC);
- Các đơn vị;
- Lưu: VT/TCHC.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Nguyễn Bỉnh Khiêm
 
    
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu trường

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh:0211 2479 043

Tư vấn & GT việc làm:
0983253904
Hỗ trợ kỹ thuật: 0912664667

Kết quả bóng đá nam Việt Xô 2016

Liên kết

facebook
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn, Nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 47

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 1066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71535

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9304561

thiqg2016right
Kỳ thi tay nghề Cấp Bộ năm 2016
Tuyển sinh lớp tiếng Hoa
thong bao thi hoa ngu thang 4 nam 2018
  Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Tổng cục dạy nghề
Diễn Đàn Giáo Dục
Giáo Trình Điện Tử
Tài Nguyên Giáo Dục
Và Học Liệu

 • Thi tay nghe cap Bo 2018
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19
 • Tên hình ảnh 20
 • Tên hình ảnh 21
 • Tên hình ảnh 22
 • Tên hình ảnh 23
 • Tên hình ảnh 24
 • Tên hình ảnh 25
 • Tên hình ảnh 26