20:43 EDT Thứ ba, 17/07/2018

Điểm tin

Chiến dịch tình nguyện hè 2018
Công tác huấn luyện thi tay nghề Asean nghề Hàn tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, đội tuyển quốc gia Việt Nam và quốc gia Lào
Chiến dịch tiếp sức mùa thi 2018
Công đoàn trường tổ chức nghỉ mát hè cho CBVC nhà trường
Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2018
Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2018
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 09/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)
Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (07/11/1978 - 07/11/2018).
Hội thi “Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước”
Ban tiếp nhận quà tặng kỷ niệm 40 thành lập trường
Lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng hệ GDTX cấp THPT năm học 2017-2018
Đoàn công tác trường ĐHKHKT Minh Tân thăm và làm việc tại trường
Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2020
Giải bóng đá giao hữu sinh viên năm 2018
Sàn giao dịch việc làm năm 2018
Tôn vinh lao động trẻ tay nghề cao trong kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Hoa Hạ (Đài Loan)
Giới thiệu phòng TCHC
Giới thiệu phòng KTTC
Thông báo Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 07/2018 Mở lớp ôn thi tiếng Hoa (phồn thể)

Menu

tkb thpt

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Quy định » Văn bản nội bộ

qctsinhgiuatrang
anh chinh giua lon nhat 500x200

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra đào tạo Trường CĐN Việt Xô số 1

Thứ tư - 08/06/2016 05:54


QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐÀO TẠO TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐNVX1-TCHC,  ngày 03/06 /2016
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Văn bản này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức thực hiện hoạt động của  Ban thanh tra đào tạo củaTrường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Điều 2. Chức năng của  Ban thanh tra đào tạo.

Thanh tra toàn bộ lĩnh vực đào tạo của trường, Ban thanh tra đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (sau đây gọi chung là thanh tra đào tạo) nhằm bảo đảm việc thi hành nội quy, quy chế trong đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đào tạo của nhà trường.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra  đào tạo.

1. Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng ban thanh tra, thành viên ban thanh tra đào tạo phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 4. Hình thức hoạt động thanh tra đào tạo.

Hoạt động thanh tra trong Trường  được tiến hành theo hình thức:
1. Thanh kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thanh tra đào tạo hàng tháng, hàng năm được Trung tâm Kiểm định trình Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;
2. Thanh tra đột xuất được tiến hành liên tục trong quá trình đào tạo để nhằm mục đích kiểm tra, phát hiện tổ chức, cá nhân có những vi phạm nội quy, quy chế trong lĩnh vực đào tạo, từ đó đưa ra những đề xuất kịp thời xử lý, chấn chỉnh quá trình dạy và học của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Điều 5. Yêu cầu đối với công tác thanh tra.

1. Hoạt động thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tích, những việc làm đúng để phát huy ; phòng ngừa, phát hiện để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm;

2. Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những chính sách quy định về đào tạo cho phù hợp với thực tế.

Điều 6. Quan hệ công tác.

1. Ban thanh tra đào tạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định, Ban giám hiệu. Cán bộ làm công tác thanh tra đào tạo của trường chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định;

2. Ban thanh tra đào tạo trong Trường có trách nhiệm phối hợp với Ban thanh tra nhân dân Trường xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

 

Chương II
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA THANH TRA ĐÀO TẠO

 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Ban thanh tra đào tạo.

1. Thanh tra đào tạo trong Trường được  tổ chức thành Ban Thanh tra đào tạo.

2. Cơ cấu Ban thanh tra đào tạo gồm:
- 01 Trưởng ban;
- 01 Phó Trưởng ban;
- 01 thư ký;
- các thành viên.
3. Trưởng ban thanh tra có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và là Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Cán bộ làm công tác thanh tra có thể là chuyên trách,  kiêm nhiệm hoặc là cộng tác viên, được tuyển chọn từ những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý, có năng lực thực hiện công tác thanh tra đào tạo.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban thanh tra đào tạo.

1. Thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế về đào tạo bao gồm đào tạo nghề tập trung và liên kết, đào tạo ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng, đào tạo lái xe ô tô các hạng, lái xe mô tô và đào tạo Bổ túc trung học phổ thông của Trường CĐN Việt Xô số 1;
2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ ... trong tất cả các loại hình đào tạo của Trường CĐN Việt Xô số 1;
3. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đào tạo của Nhà trường;
4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tiêu cực trong tất cả các loại hình đào tạo của Trường CĐN Việt Xô số 1;
5. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về các loại hình đào tạo của Trường; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về các loại hình đào tạo của Trường;
 
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban thanh tra đào tạo.

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh kiểm tra đột xuất, thường xuyên trình Giám đốc Trung tâm Kiểm định để nghiên cứu trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó;
2. Phân công nhiệm vụ cho các tổ viên;
3. Là thành viên của hội đồng sư phạm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật.

Điều 10. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban thanh tra đào tạo;

1. Khi tiến hành thanh kiểm tra, Ban thanh tra đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
a) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;
b) Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh kiểm tra;
c) Báo cáo lãnh đạo Trung tâm Kiểm định về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó;
d) Kiến nghị Lãnh đạo trung tâm Kiểm định trình Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động liên quan đến các loại hình đào tạo trong trường khi phát hiện những sai phạm trong đào tạo làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.
Ngoài nhiệm vụ chính trên, thanh tra viên có nhiệm vụ:
a) Kiến nghị Trưởng ban thanh tra đào tạo áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng ban thanh tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo;
c) Chấp hành sự phân công của trưởng ban thanh tra đào tạo.
Điều 11. Chế độ báo cáo.
1. Định kỳ 1 tháng Trưởng ban thanh tra đào tạo báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra của Ban thanh tra đào tạo bằng văn bản gửi về lãnh đạo Trung tâm Kiểm định đệ trình Ban giám hiệu;
2. Trong trường hợp đối tượng được thanh tra có những lỗi vi phạm cần phải xử lý kịp thời thì Trưởng ban thanh tra đào tạo báo cáo bằng văn bản gửi Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định nghiên cứu đệ trình Ban giám hiệu và đề xuất những biên pháp xử lý, kỷ luật kịp thời.
 
Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 12. Chế độ khen thưởng.
Tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra được khen thưởng theo quy định của Nhà trường.

Điều 13. Xử lý vi phạm.

1. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng ban thanh tra đào tạo và các thành viên khác của ban thanh tra đào tạo có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
a) Cố ý kết luận sai sự thật, bao che cho người có hành vi vi phạm nội quy, quy chế trong tất cả các lĩnh vực đào tạo của nhà trường;
b) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra đào tạo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra;
c) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi chưa có kết luận chính thức;
d) Ban thanh tra đào tạo khi thực hiện nhiệm vụ mà không đeo thẻ.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc liên quan có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;
b) Chống trả, cản trở, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra;
c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;
d) Vu cáo, vu khống đối với người làm công tác thanh tra.
(kèm theo các hình thức sử lý vi phạm của đối tượng thanh tra)
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 14 : Tổ chức thực hiện.
          Các đơn vị phối hợp với Ban thanh tra đảm bảo thực hiện tốt công tác thanh tra;
Các Phòng, khoa, trung tâm khối đào tạo, Ban thanh tra đào tạo, toàn thể giáo viên tham gia giảng dạy trong Trường CĐN Việt Xô số 1 và đào tạo tại các cơ sở liên kết đào tạo của nhà trường căn cứ thực hiện đúng Quy định này./.
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu trường

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh:0211 2479 043

Tư vấn & GT việc làm:
0983253904
Hỗ trợ kỹ thuật: 0912664667

Kết quả bóng đá nam Việt Xô 2016

Liên kết

facebook
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn, Nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 2994

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71157

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9304183

thiqg2016right
Kỳ thi tay nghề Cấp Bộ năm 2016
Tuyển sinh lớp tiếng Hoa
thong bao thi hoa ngu thang 4 nam 2018
  Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Tổng cục dạy nghề
Diễn Đàn Giáo Dục
Giáo Trình Điện Tử
Tài Nguyên Giáo Dục
Và Học Liệu

 • Thi tay nghe cap Bo 2018
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19
 • Tên hình ảnh 20
 • Tên hình ảnh 21
 • Tên hình ảnh 22
 • Tên hình ảnh 23
 • Tên hình ảnh 24
 • Tên hình ảnh 25
 • Tên hình ảnh 26