Kế hoạch công tác tuần (từ 18-23/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 18-23/01/2021)

<table style="height: 1007px;" width="926"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kết quả đánh giá viên chức năm 2020

Kết quả đánh giá viên chức năm 2020

<img class="aligncenter wp-image-3836" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/KQDGVC20201-724x1024.jpg" alt="" width="920" height="1301" /> <img class="aligncenter wp-image-3837" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/KQDGVC...
read more
Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2021

Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2021

<img class="aligncenter size-full wp-image-3830" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tuyendung211.jpg" alt="" width="1021" height="680" />...
read more
Thông báo về việc Hoàn thiện  hồ sơ hỗ trợ kinh phí học nghề  cho học sinh, sinh viên K 44 theo Nghị quyết 42/2018/NQ- HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo về việc Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ kinh phí học nghề cho học sinh, sinh viên K 44 theo Nghị quyết 42/2018/NQ- HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

<img class="aligncenter wp-image-3817" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tbhthp201-717x1024.jpg" alt="" width="868" height="1240" /> <img class="aligncenter wp-image-3818" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tbhthp20...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 11-15/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 11-15/01/2021)

<table width="1002"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="118"><strong>Người chủ trì</strong></td>...
read more
Tổ chức khám sức khỏe dịnh kỳ cho cán bộ viên chức năm 2020

Tổ chức khám sức khỏe dịnh kỳ cho cán bộ viên chức năm 2020

read more
Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 30/12/2020, tại Hội trường B, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 04 quần chúng tích cực: <ol> <li>Đ/c Nguyễn Phương Dung – Chi...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 04 - 08/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 04 - 08/01/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Xây dựng năm 2020

Bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Xây dựng năm 2020

read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 28/12/2020-01/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 28/12/2020-01/01/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
1 2 3 32