Thông báo về việc chi trả tiền hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND

Thông báo về việc chi trả tiền hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND

<img class="aligncenter wp-image-3440" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/thongbaonhantien8662020-741x1024.jpg" alt="" width="983" height="1358" />...
read more
Thông báo về việc quay trở lại làm việc và học tập bình thường sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc quay trở lại làm việc và học tập bình thường sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

<img class="aligncenter wp-image-3188" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/thongbaotrolaihtsaucovid191-710x1024.jpg" alt="" width="799" height="1152" /> <img class="aligncenter wp-image-3189" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/upload...
read more
Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Mẫu khai báo y tế cho HSSV

Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Mẫu khai báo y tế cho HSSV

<img class="aligncenter size-large wp-image-3171" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/covid19lan6-725x1024.jpg" alt="" width="640" height="904" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-3173" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/upl...
read more
Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng ngừa dịch Covid-19

Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng ngừa dịch Covid-19

<img class="aligncenter wp-image-3157" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/IMG_20200228_covid204-718x1024.jpg" alt="" width="1105" height="1576" />...
read more
Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid19

Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid19

<img class="aligncenter wp-image-3148" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/corona2019lan3-615x1024.jpg" alt="" width="902" height="1502" />...
read more
Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Thông báo tiếp tục cho HSSV nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

<img class="aligncenter wp-image-3139" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/83892313_1814516885350867_6042603108083695616_o.jpg" alt="" width="1034" height="1488" />...
read more
Thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona

Thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona

<img class="aligncenter size-large wp-image-3090" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/tbpccorona1-688x1024.jpg" alt="" width="640" height="953" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-3091" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/upl...
read more
Thông báo học sinh, sinh viên học tại trường và các đơn vị liên kết được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020

Thông báo học sinh, sinh viên học tại trường và các đơn vị liên kết được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020

<img class="aligncenter wp-image-3085" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/IMG_9416-768x1024.jpg" alt="" width="977" height="1302" />  ...
read more
Thông báo về việc phối hợp trong kỳ thi tay nghề cấp Bộ Xây dựng

Thông báo về việc phối hợp trong kỳ thi tay nghề cấp Bộ Xây dựng

<img class="aligncenter wp-image-2987" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/thongbaokttn2019-676x1024.jpg" alt="" width="974" height="1476" />...
read more
Thông báo "Về việc chi trả hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND"

Thông báo "Về việc chi trả hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND"

<img class="aligncenter wp-image-2982" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/tbtththn2019-739x1024.jpg" alt="" width="860" height="1191" />...
read more