Thông báo tuyển sinh năm 2023

Thông báo tuyển sinh năm 2023

<img class="aligncenter wp-image-4869" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/tuyensinh2023-1024x699.jpg" alt="" width="987" height="674" />   https://www.facebook.com/photo/?fbid=685199766637849&set=pcb.685200509971108...
read more
Thông báo nhập học đợt 1 trình độ cao đẳng khóa 46 và cao đẳng liên thông K7

Thông báo nhập học đợt 1 trình độ cao đẳng khóa 46 và cao đẳng liên thông K7

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thông báo nhập học đợt 1 trình độ cao đẳng khóa 46 và cao đẳng liên thông K7. <img class="aligncenter size-full wp-image-4555" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/tbnhcd1....
read more
Thông báo nhập học trình độ cao đẳng liên thông K7

Thông báo nhập học trình độ cao đẳng liên thông K7

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thông báo nhập học trình độ cao đẳng liên thông K7 năm 2022 <img class="aligncenter size-full wp-image-4520" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tbnhaphoccaodanglienthongk7.jpg" ...
read more
Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2022

Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2022

read more
Tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022

Tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2021 tại trường. Trường cam kết bố trí việc làm cho người học. Kính mời toàn thể học sinh, sinh viên và người dân sáng ngày 27/...
read more
Thông báo tuyển sinh năm 2022

Thông báo tuyển sinh năm 2022

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thông báo tuyển sinh năm 2022 <img class="aligncenter size-full wp-image-4558" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/tbtsbnam2022.jpg" alt="" width="1000" height="691" />...
read more
Thông tin tuyển dụng việc làm năm 2022

Thông tin tuyển dụng việc làm năm 2022

<img class="aligncenter size-full wp-image-4243" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/tuyendung221.jpg" alt="" width="1000" height="708" />...
read more
Đăng ký nhập học trực tuyến

Đăng ký nhập học trực tuyến

<a href="https://forms.gle/QRRUWtp93jNYFQtT6">https://forms.gle/QRRUWtp93jNYFQtT6</a>...
read more
Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2021

Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh tư vấn việc làm năm 2021, đáp ứng nhu cầu việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 phối hợp với Sở Lao động thương binh & x...
read more
Tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2021

Tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2021

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2021 tại trường. Trường cam kết bố trí việc làm cho người học. Kính mời toàn thể học sinh, sinh viên và người dân sáng ngày 27/...
read more