Thông báo tuyển sinh năm 2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

<img class="aligncenter wp-image-3474" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/tbts2020-1024x512.jpg" alt="" width="913" height="457" />...
read more
Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2020

Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2020

...
read more
Mẫu sơ yếu lý lịch và Phiếu đăng ký học năm 2019

Mẫu sơ yếu lý lịch và Phiếu đăng ký học năm 2019

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thông báo tuyển sinh năm 2019 các hệ THPT+Nghề, Trung cấp Nghề, Cao đẳng nghề. Mẫu sơ yếu lý lịch download link tại đây: sơ yếu lý lịch Mẫu phiếu đăng ký downlo...
read more
Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2019

Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2019

<img class="aligncenter size-full wp-image-2218" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/td20191.jpg" alt="" width="1000" height="707" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-2219" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/...
read more
Sàn giao dịch việc làm năm 2018

Sàn giao dịch việc làm năm 2018

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh tư vấn việc làm năm 2018, đáp ứng nhu cầu việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 phối hợp với Sở Lao động thương binh & x...
read more
Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2018

Các nhà tuyển dụng việc làm năm 2018

<img class="aligncenter size-large wp-image-1321" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/gtvl1-759x1024.jpg" alt="" width="640" height="863" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1322" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2...
read more
Thông báo tuyển sinh năm 2018

Thông báo tuyển sinh năm 2018

<img class="aligncenter size-large wp-image-1134" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/thongbaots-1024x615.jpg" alt="" width="640" height="384" />...
read more