Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/01/2019)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

14/01

Theo kế hoạch tháng
3

15/01

9h00 Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 BGH, HĐT, các đơn vị,

Công đoàn, Đoàn thanh niên

Hiệu trưởng Phòng họp
4

16/01

9h00 Làm việc với Tổng cục GDNN và chuyên gia nghề Hàn (CHLB Đức) về khảo sát công tác
triển khai đào tạo thí điểm nghề Hàn.
Thành viên Ban chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo thí điểm nghề Hàn Hiệu trưởng Phòng họp
5

17/01

8h30

 

10h00

 

Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2018

 

Họp triển khai công tác Công đoàn

Các thành viên

 

BCH CĐ Trường, Chủ tịch CĐBP, UBKTCĐ

Trưởng ban

 

Chủ tịch CĐ

Phòng họp

 

Phòng họp

15h00 Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Khách mời,toàn thể Đảng viên chi bộ KTTC, MXD, ĐT & CT HSSV Ban tổ chức H.T.B
6

18/01

9h00 Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Trường năm 2018 Đại diện BXD, BCH Đảng ủy, BGH, Trưởng-phó các đơn vị, HĐT, CĐ, ĐTN Hiệu trưởng Phòng họp

 

15h00 Họp tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Toàn thể CB, VC, NLĐ Hiệu trưởng H.T.B

* Ghi chú:

–  Trực lãnh đạo ngày 19;20/01: Đồng chí Ngô Trọng Tuyến;

trực lái xe: đồng chí Nguyễn Xuân Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *