Kế hoạch công tác tuần (Từ 10-14/6/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 10-14/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 10/6 8h Họp thống nhất kế hoạch, tiến độ đào tạo khóa 48 trình độ Trung cấp, Cao đẳng Lãnh đạo Trường, Hội đồng Trường, các đơn...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 27-31/5/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 27-31/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 27/5   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 28/5 9h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy Phòng...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20-24/5/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20-24/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 20/5   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 21/5 8h Đoàn thanh niên Chi đoàn cơ quan tổ chức Đại hội   Chi đoàn, nhiệm...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/5/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/5/2024)

Ghi chú: * Ngày 14/5/2024: Tổ chức cho học viên thi sát hạch cấp GPLX hạng B-K118 và B11-K33 tại Trung tâm lái xe an toàn-Honda Việt Nam, do ông Nguyễn Quốc Thụ chủ trì. * Ngày 15/5/2024: Tham gia...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 6-10/5/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 6-10/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 06/5 9h Tổ chức Hội thảo chương trình kỹ năng đặc định đi Nhật Bản năm 2024 LĐ Trường, HĐ Trường, TT HTQT, khoa MXD, học sinh...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/4-04/5/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/4-04/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 29/4   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 30/4   Nghỉ lễ       Thứ 4 01/5   Nghỉ lễ      ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/4/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 22/4 15h Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ Ban chấp hành Đoàn trường Bí thư Đoàn TN VP.ĐoànTN Thứ 3 23/4 15h Công đoàn sinh hoạt...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 15-19/4/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 15-19/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 15/4 9h Họp thống nhất các mẫu biểu thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Phòng Đào tạo, Trung tâm Kiểm định, các khoa nghề   P....
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 08-12/4/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 08-12/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 08/4     Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 09/4   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 10/4 14h Tiếp đón...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 25-29/3/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 25-29/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 25/3 7h30 Khai mạc thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng K.45 Hội đồng thi, SV dự thi Chủ tịch HĐ H.T.B 8h30 Thẩm định chuẩn đầu ra...
read more
1 2 3 18