Phòng – Khoa – Trung tâm

PHÒNG – KHOA – TRUNG TÂM

 1. Phòng Tổ chức hành chính
 • Trưởng phòng: Thạc sĩ Tạ Duy Chung
 • Phó trưởng phòng: Cử nhân Vũ Văn Thắng
 • Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Cù Xuân Chiều
 • Tổng số cán bộ viên chức: 27
 • Số điện thoại: 0211 3863 056
 • Gmail: phongtchc.vx@gmail.com
 1. Phòng Kế toán tài chính
 • Kế toán trưởng: Cử nhân Nguyễn Tuân
 • Tổng số Cán bộ viên chức: 6
 • Số điện thoại:
 • Gmail: phongtckt.vx@gmail.com
 1. Phòng Đào tạo và Công tác HSSV
 • Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Lợi
 • Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Đặng Thị Kim Thanh
 • Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Đình Huấn
 • Tổng số Cán bộ viên chức: 18
 • Số điện thoại: 0211 3879 679; 0211 2218 801
 • Gmail: phongdaotao.vx1@gmail.com
 1. Khoa Cơ khí
 • Trưởng khoa: Thạc sĩ Tạ Văn Năm
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hà
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Đỗ Văn Phi
 • Tổng số Cán bộ giáo viên: 18
 • Số điện thoại: 0211 2218 802
 • Gmail: khoacokhi.vx@gmail.com
 1. Khoa Máy Xây dựng
 • Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Huy Ngát
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Vũ Quang
 • Tổng số cán bộ giáo viên: 14
 • Số điện thoại: 0211 2218 802
 • Gmail: khoamxd.vx@gmail.com
 1. Khoa Điện:
 • Trưởng khoa: Tiến sĩ Trần Văn Cường
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Đỗ Ngọc Kiên
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Văn Thường
 • Tổng số cán bộ giáo viên: 33
 • Số điện thoại: 0211 2218 805
 • Gmail: khoadien.vx1@gmail.com
 1. Khoa Cơ bản:
 • Trưởng khoa: Thạc sĩ Lục Kim Anh
 • Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Trương Xuân Thủy
 • Phó trưởng khoa: Cử nhân kinh tế Vũ Văn Lâm
 • Tổng số cán bộ giáo viên: 28
 • Số điện thoại: 0211 2218 803
 • Gmail: khoacoban.vx@gmail.com
 1. Trung tâm Kiểm định:
 • Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Đăng Hiếu
 • Phó giám đốc: Thạc sĩ Vũ Xuân Lãng
 • Tổng số cán bộ viên chức: 5
 • Số điện thoại:
 • Gmail: kiemdinh.vx@gmail.com
 1. Trung tâm Đào tạo lái xe
 • Giám đốc: Thạc sĩ Lưu Văn Long
 • Phó Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hữu
 • Phó Giám đốc: Cử nhân Nguyễn Thế Anh
 • Tổng số Cán bộ viên chức: 19
 • Số điện thoại: 02113 520 987
 • Gmail: daotaolaixe.vx@gmail.com
 1. Trung tâm Hợp tác quốc tế, Tuyển sinh và Gắn kết doanh nghiệp
 • Giám đốc: Thạc sĩ Dương Văn Thái
 • Phó Giám đốc: Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Minh
 • Phó Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Hồng Kỳ
 • Tổng số cán bộ viên chức: 11
 • Số điện thoại: 02113 880 849; 02113 863 054
 • Gmail: tinhocngoaingu.vx@gmail.com; hoptacquocte.vx@gmail.com