Các tổ chức đoàn thể

CÔNG ĐOÀN

 1. Đ/c Ngô Trọng Tuyến – Chủ tịch công đoàn
 2. Đ/c Vũ Xuân Lãng – Phó Chủ tịch công đoàn
 3. Đ/c Chu Thị Phương Lan – Ủy viên Ban thường vụ
 4. Đ/c Đỗ Ngọc Kiên – Ủy viên Ban chấp hành
 5. Đ/c Tạ Văn Năm – Ủy viên Ban chấp hành
 6. Đ/c Quách Thị Thành – Ủy viên Ban chấp hành
 7. Đ/c Phạm Huy Quân – Ủy viên Ban chấp hành
 8. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban chấp hành
 9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban chấp hành

gmail: congdoanvietxo@gmail.com

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 1. Đ/c Vũ Xuân Lãng – Chủ nhiệm
 2. Đ/c Đỗ Việt Dũng – Ủy viên
 3. Đ/c Phạm Thị Hiệp – Ủy viên

ĐOÀN THANH NIÊN

 1. Đ/c Trần Hoài Nam – Bí thư
 2. Đ/c Đào Hồng Diệp – Phó Bí thư
 3. Đ/c Phạm Huy Quân – Phó Bí thư
 4. Đ/c Nguyễn Thành Giới – Uỷ viên BTV
 5. Đ/c Nguyễn Ngô Long – Uỷ viên BTV
 6. Đ/c Nguyễn Tiến Duy – Uỷ viên BCH
 7. Đ/c Phạm Việt Duy – Uỷ viên BCH
 8. Đ/c Phạm Ngọc Đại – Uỷ viên BCH
 9. Đ/c Dương Thị Hòa – Uỷ viên BCH
 10. Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Uỷ viên BCH
 11. Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Uỷ viên BCH
 12. Đ/c Vũ Thị Thu Hương – Uỷ viên BCH
 13. Đ/c Phí Thị Hồng Nhung – Uỷ viên BCH
 14. Đ/c Phùng Phương Thảo – Uỷ viên BCH
 15. Đ/c Đào Thị Mai Trang – Uỷ viên BCH

gmail: doantntruongvietxo@gmail.com

HỘI SINH VIÊN

 1. Phạm Huy Quân – Chủ tịch
 2. Vũ Thị Thu Hương – Phó chủ tịch
 3. Đào Hồng Diệp – Phó chủ tịch
 4. Phạm Việt Duy – Ủy viên
 5. Đỗ Phú Mẫn – Ủy viên
 6. Phùng Tiến Hiểu – Ủy viên
 7. Bùi Ngọc Thắng – Ủy viên
 8. Nguyễn Văn Nam – Ủy viên
 9. Nguyễn Quốc Hưởng – Ủy viên
 10. Nguyễn Tiến Tùng – Ủy viên
 11. Trần Thị Nga – Ủy viên
 12. Nguyễn Ngô Long – Ủy viên
 13. Nguyễn Xuân Bộ – Ủy viên
 14. Ngọ Cao Sơn – Ủy viên
 15. Cao Văn Mão – Ủy viên

gmail: svtruongvietxo@gmail.com