Chiến lược phát triển

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao uy tín đối với xã hội, thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập và liên kết đào tạo trong và ngoài nước góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, xã hội, khu vực và Quốc tế.