ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1 THAM GIA HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 10/5/2024, Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 nghiêm túc triển khai Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới tại điểm cầu phường Xuân Hòa – thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến và kết nối với hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng Đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Đoàn tham dự Hội nghị trực tuyến có Đồng chí Phan Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thầy cô giáo đại diện cho các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Trần Duy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW.

Thông qua báo cáo tại Hội nghị, đảng viên, người lao động Đảng bộ trường CĐ nghề Việt Xô số 1 được tiếp cận những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Quán triệt và triển khai Nghị quyết 41 một cách sâu rộng, thực chất, chuyển biến thành kết quả phát triển hiện thực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, phát triển của đất nước ta.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *