Khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp phần 1 nghề Hàn Đào tạo theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức

Sáng ngày 25/4/2022, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tổ chức Khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp phần 1 nghề Hàn đào tạo theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức.

Tham dự kỳ thi có 16 sinh viên lớp đào tạo thí điểm nghề Hàn trình độ Cao đẳng. Tại kỳ thi này, thí sinh dự thi 2 nội dung, gồm lý thuyết và thực hành. Trong sáng 25/4, tất cả sinh viên dự thi lý thuyết, thời gian thi là 45 phút. Tiếp đó, phần thi thực hành với thời gian 5,5h được tổ chức vào ngày 26/4.

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được tín nhiệm lựa chọn đặt hàng nghề trọng điểm là nghề Hàn. Trong thời gian đào tạo, sinh viên sẽ tham dự 2 kỳ thi quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp phần 1 và kỳ thi cuối khóa (dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023). Khi sinh viên tốt nghiệp được cấp hai bằng: một bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam và một bằng tốt nghiệp của Đức (tương đương trình độ bậc 4 theo khung trình độ Quốc gia Đức). Sinh viên tốt nghiệp được ưu tiên giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mức thu nhập cao.

Việc đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời cũng là nhiệm vụ thực hiện một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Chuyên gia Đức, lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp, giáo viên và sinh viên dự buổi khai mạc.

Ông Dirk Lange- Chuyên gia Đức phát biểu tại Lễ Khai mạc

Sinh viên Phạm Xuân Phong phát biểu

Chuyên gia Đức, lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp, GV và SV chụp hình lưu niệm

SV lớp đào tạo thí điểm nghề Hàn trình độ cao đẳng theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức dự thi Lý thuyết Kỳ thi tốt nghiệp phần 1

SV lớp đào tạo thí điểm nghề Hàn trình độ cao đẳng theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức dự thi thực hành Kỳ thi tốt nghiệp phần 1.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *