Kết quả thi vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của trường CĐN Việt Xô số 1


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *