Kế hoạch công tác tuần (từ 22-26/3/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

22/03

         
15h Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ Thành viên BCH Bí thư ĐTN VP Đoàn
Thứ 3

23/03

         
7h30 Sơ khảo Hội diễn văn nghệ HS-SV năm 2021 Ban TC, các đơn vị tham gia Trưởng ban TC H.T.A
Thứ 4

24/03

         
14h Công đoàn Trường sinh hoạt thường kỳ Thành viên Ban chấp hành Chủ tịch CĐ Phòng họp
Thứ 5

25/03

9h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư ĐU Phòng họp
Sáng, Chiều Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh BCH Đoàn trường, Bí thư liên chi, đoàn viên Bí thư ĐTN H.T.A
Thứ 6

26/03

8h Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TN cộng sản Hồ Chí Minh và chung khảo hội diễn văn nghệ HS-SV năm 2021 Khách mời, Ban tổ chức, đoàn viên Bí thư ĐTN H.T.A
         

* Ghi chú:

– Ngày 23, 24/3/2021: Tổ chức thi thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021.

– Từ ngày 22-25/3/2021: Các đơn vị tổ chức họp bình xét kết quả thi đua Quý I/2021, ngày 26/3/2021: thường trực Hội đồng TĐKT tổng hợp kết quả và trình Hội đồng.

– Trực lãnh đạo ngày 27-28/03/2021: đ/c Ngô Trọng Tuyến; trực lái xe: đ/c Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *