Hội nghị tuyên truyền phổ biến về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm của tỉnh cho người học năm cuối

Thực hiện Kế hoạch số 301/ SLĐTBXH –VLATLĐ ngày 11/3/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tạo việc làm của tỉnh cho người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

         Sáng ngày 07/6/2019, tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm của tỉnh cho người học năm cuối.

         Tại Hội nghị, các chính sách hỗ trợ tạo việc làm của tỉnh như: hỗ trợ người lao động vay vốn tự tạo việc làm trong nước, hỗ trợ một số chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ người lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phổ biến các quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tỉnh truyền tải đầy đủ đến học sinh – sinh viên của trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Ngoài ra, nhiều vấn đề thắc mắc của học sinh – sinh viên về các chính sách của tỉnh cũng được giải đáp đầy đủ.

         Hội nghị là cơ hội để học sinh – sinh viên năm cuối tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 hiểu hơn về chính sách của Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc đối với vấn đề việc làm cho lực lượng lao động trẻ. Trên cơ sở đó, học sinh – sinh viên năm cuối của nhà trường có thêm nhiều cơ hội và chắc chắn hơn đối với những lựa chọn nghề nghiệp của mình trong tương lai.

        Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thuyết trình tại Hội nghị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *