Kế hoạch công tác tuần (từ 17-21/6/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 17-21/6/2019)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm 2 17/6     Theo kế hoạch tháng       3 18/6 8h00 Tổ chức nhập học khóa 43, hệ THPT – nghề Phòng Đào tạo và CTHSSV,...
read more
Kế hoạch công tác tuần ( từ 3 – 7/6/2019 )

Kế hoạch công tác tuần ( từ 3 – 7/6/2019 )

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm 2 03/6   14h       16h   Họp bàn về quy chế trong công tác đào tạo và kiểm định     Họp triển khai công tác...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 27 – 31/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 27 – 31/5/2019)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm 2 27/5     Theo kế hoạch tháng       3 28/5   9h   Đảng ủy họp thường kỳ   Đảng ủy viên   Bí thư Đảng...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 20-24/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 20-24/5/2019)

<table style="height: 896px;" width="855"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/5/2019)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm 2 13/5   Theo kế hoạch tháng       3 14/5   Theo kế hoạch tháng       4 15/5 14h Xét kết quả học tập và...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 29/4 – 04/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 29/4 – 04/5/2019)

<table style="height: 636px;" width="1091"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 22 – 26/4/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 22 – 26/4/2019)

<table style="height: 714px;" width="1138"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 15-19/4/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 15-19/4/2019)

<table style="height: 688px;" width="799"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/4/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/4/2019)

  Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm 2 01/4           14h 1. Xét kết quả thi đua Quý I/2019 2. Họp giao ban BGH, các đơn vị, HĐ Trường, Công đoàn,...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/03/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/03/2019)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm 2 25/3           15h Công đoàn sinh hoạt thường kỳ BCH Công đoàn Trường Chủ tịch CĐ Phòng họp 3 26/3        ...
read more