Cơ sở vật chất, cán bộ , giảng viên, giáo viên và nhân viên

Cơ sở vật chất

Ký túc xá

Nhà trường có 5 ký túc xá: 01 ký túc xá giáo viên, 04 ký túc xá sinh viên

Tổng diện tích: 4832 m2

Thư viện

Thư viện nhà trường có đầy đủ các đầu sách phục vụ các bạn Học sinh, sinh viên

Có phần mềm quản lý thư viện.

Tổng diện tích: 288 m2

Internet

Nhà trường đang sử dụng Internet cáp quang được cung cấp bởi đơn vị là VNPT.
100% số máy tính phục vụ hành chính, thực hành được lắp mạng Internet
Khu vực hành chính, giảng đường, ký túc xá được lắp đặt hệ thống mạng Wifi miễn phí.

Sân vận động, sân thực hành

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hoạt động thể dục thể thao và thực hành, thực tập cho các bạn học sinh, sinh viên, học viên

Sân vận động: Tổng diện tích: 2550 m2

Sân thực hành lái xe ô tô: Tổng diện tích: 15.038 m2

Sân bãi thực hành khoa Máy xây dựng:Tổng diện tích: 5130 m2

Xưởng thực hành

Xưởng thực hành Khoa Máy xây dựng, Khoa Điện, Khoa Cơ khí đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người học.

Tổng diện tích: 5281 m2

Đội ngũ cán bộ , giảng viên, giáo viên và nhân viên

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết; đội ngũ giảng viên giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; đội ngũ viên chức, nhân viên trách nhiệm cao. Nhiều đồng chí tích cực phấn đấu trong công tác được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Lao động Tiên tiến, Giáo viên Dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia.

Tính đến 01/6/2018, Tổng số cán bộ viên chức của nhà trường là 175 người, trong đó:

  • Trình độ tiến sĩ: 02
  • Trình độ thạc sĩ: 42
  • Trình độ đại học: 98
  • Trình độ cao đẳng và các trình độ khác: 44

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 luôn chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đạo đức tốt, ý thức với nghề, có tâm có đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy… hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.