Bản đồ trường

BẢN ĐỒ CHỈ DẦN TRƯỜNG CĐN VIỆT XÔ SỐ 1