LIÊN HỆ

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO ĐỊA CHỈ DƯỚI ĐÂY

Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà điều hành
Điện thoại: 0211 3863 056
Email: phongtchc.vx@gmail.com

 

 

 

Phòng Đào tạo và Công tác HSSV

Địa chỉ: Tầng 2 – Nhà Đa năng
Điện thoại: 0211 3879 6790211 2218 801
Email: phongdaotao.vx1@gmail.com

 

 

Trung tâm Ngoại Ngữ và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà học chính
Điện thoại: 0211 3880 8490211 3863 054
Email: tinhocngoaingu.vx@gmail.com; hoptacquocte.vx@gmail.com

 

 

 

Tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm – Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Bên cạnh phòng bảo vệ gần cổng trường
Điện thoại: 0211 2479 043
Email: bantuyensinh.vx1@gmail.com