No Image

Thông báo tuyển dụng tay nghề hàn đi làm việc đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS)

<img class="aligncenter wp-image-5188" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2023/07/thongbaohtqt20235-749x1024.jpg" alt="" width="856" height="1170" /> <img class="aligncenter wp-image-5189" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2023/...
read more
No Image

Thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc theo chương trình liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng

read more
No Image

Thông báo tuyển sinh du học Đài Loan chương trình du học toàn phần

<img class="aligncenter wp-image-5180" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2023/07/thongbaohtqt20231-749x1024.jpg" alt="" width="883" height="1207" /> <img class="aligncenter wp-image-5181" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2023/...
read more
Thông báo tuyển sinh năm 2023

Thông báo tuyển sinh năm 2023

<img class="aligncenter wp-image-4869" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/tuyensinh2023-1024x699.jpg" alt="" width="987" height="674" />   https://www.facebook.com/photo/?fbid=685199766637849&set=pcb.685200509971108...
read more
Thông báo nhập học đợt 1 trình độ cao đẳng khóa 46 và cao đẳng liên thông K7

Thông báo nhập học đợt 1 trình độ cao đẳng khóa 46 và cao đẳng liên thông K7

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thông báo nhập học đợt 1 trình độ cao đẳng khóa 46 và cao đẳng liên thông K7. <img class="aligncenter size-full wp-image-4555" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/tbnhcd1....
read more
Thông báo nhập học trình độ cao đẳng liên thông K7

Thông báo nhập học trình độ cao đẳng liên thông K7

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thông báo nhập học trình độ cao đẳng liên thông K7 năm 2022
read more
Thông báo tuyển sinh năm 2022

Thông báo tuyển sinh năm 2022

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thông báo tuyển sinh năm 2022 <img class="aligncenter size-full wp-image-4558" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/tbtsbnam2022.jpg" alt="" width="1000" height="691" />...
read more
Đăng ký nhập học trực tuyến

Đăng ký nhập học trực tuyến

<a href="https://forms.gle/QRRUWtp93jNYFQtT6">https://forms.gle/QRRUWtp93jNYFQtT6</a>...
read more
Thông báo tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021

...
read more
Thông báo tuyển sinh năm 2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

<img class="aligncenter wp-image-3474" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/tbts2020-1024x512.jpg" alt="" width="913" height="457" />...
read more