Kế hoạch công tác tuần (Từ 26/2 – 01/3/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 26/2 – 01/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 26/02 13h Hội thảo, nghiệm thu giáo trình nghề vận hành cần cầu trục, nghề vận hành máy thi công nền Ban chủ nhiệm; tiểu ban biên...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/1-02/2/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/1-02/2/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 29/01 8h Gặp mặt CB lãnh đạo, CB quản lý và các tổ chức đoàn thể ĐU, BGH, HĐ Trường, CĐ, ĐTN, Hội SV, BTCB, Trưởng –...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/01/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 22/01 9h Xét điều kiện làm đề tài hệ cao đẳng Khóa 45 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ Phòng họp 15h Đoàn thanh niên sinh...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 08-12/01/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 08-12/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 08/01 Theo kế hoạch tháng Thứ 3 09/01 9h Đón tiếp và làm việc với Công ty TNHH Terumo Việt Nam Lãnh đạo Trường, Trung tâm HTQT...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 01 – 05/01/2024)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 01 – 05/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 01/01 Nghỉ lễ Thứ 3 02/01 9h Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 Thành viên Hội đồng tuyển sinh 2023 Chủ tịch HĐ Phòng họp...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 – 29/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 – 29/12/2023)

Click vào đây để xem Kế hoạch công tác tuần * Trực lãnh đạo ngày 30 – 31/12/2023: đ/c Ngô Trọng Tuyến; trực lái xe: đ/c Bằng.
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

    Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 18/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 19/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 20/12   Theo kế hoạch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 18/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 19/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 20/12   Theo kế hoạch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2   11/12 15h30 Đón tiếp và làm việc với Công ty MD và đối tác Nhật bản Lãnh đạo trường, Trung tâm HTQT, Khoa MXD P. Hiệu...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/12/2023)

<table width="820"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="124"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="270"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="215"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="116"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
1 2 3 17