Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 – 29/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 – 29/12/2023)

Click vào đây để xem Kế hoạch công tác tuần * Trực lãnh đạo ngày 30 – 31/12/2023: đ/c Ngô Trọng Tuyến; trực lái xe: đ/c Bằng.
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

    Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 18/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 19/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 20/12   Theo kế hoạch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 18/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 19/12   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 20/12   Theo kế hoạch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2   11/12 15h30 Đón tiếp và làm việc với Công ty MD và đối tác Nhật bản Lãnh đạo trường, Trung tâm HTQT, Khoa MXD P. Hiệu...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/12/2023)

<table width="820"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="124"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="270"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="215"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="116"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/11 – 01/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/11 – 01/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 27/11   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 28/11 8h Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Cao đẳng LT khóa 7 Thành viên...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20-24/11/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20-24/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 20/11 7h30 1. Chung khảo Hội diễn văn nghệ quần chúng 2. Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Trường và ngày nhà giáo Việt Nam Khách...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 30/10-03/11/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 30/10-03/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 30/10   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 31/10   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 01/11 9h Tổ chức Lễ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 – 27/10/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 – 27/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 23/10   15h   Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ   BCH Đoàn trường   Bí thư ĐTN   VP. ĐTN   Thứ 3 24/10  ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/10/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 16/10   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 17/10   Theo kế hoạch tháng       Thứ 4 18/10 9h30 Chào tân Học...
read more