Kế hoạch công tác tuần (Từ 02 – 06/10/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 02 – 06/10/2023)

<table width="891"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="120"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="349"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="182"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 – 29/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 – 29/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 25/9 9h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy Phòng họp Thứ 3 26/9 9h Họp Ban chỉ đạo xây dựng...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18-22/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18-22/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 18/9   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 19/9 7h30 Tổ chức thi tốt nghiệp ĐTLX hạng C-K71 HĐ thi, thí sinh dự thi...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/9/2023)

<table width="783"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="120"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="207"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="216"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 04/9   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 05/9 8h Khai giảng năm học 2023 – 2024 ĐB mời, ĐU, BGH, HĐ Trường, CĐ,...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 28/8-01/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 28/8-01/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 28/8     Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 29/8 9h 1. Xét nâng lương thường xuyên Quý III/2023 2. Họp giao ban BGH,...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 21- 25/8/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 21- 25/8/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 21/8 15h Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ BCH Đoàn trường Bí thư Đoàn thanh niên VP. Đoàn thanh niên Thứ 3 22/8     Theo...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 14 – 18/8/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 14 – 18/8/2023)

<table width="935"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="136"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="370"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="208"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="125"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 26-30/6/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 26-30/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 26/6 9h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư Đảngủy Phòng họp Thứ 3 27/6 9h Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/6/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 19/6   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 20/6 8h30   Làm việc với Trung GDNN-GDTX Hưng Hà và Quỳnh Phụ (Thái Bình) Lãnh...
read more