Kế hoạch công tác tuần (Từ 15 – 19/5/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 15 – 19/5/2023)

<table width="960"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="389"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="222"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 24-28/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 24-28/4/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 24/4 8h Họp Hội đồng sư phạm LĐ Trường, HĐ Trường, toàn thể giảng viên, giáo viên Hiệu trưởng H.T.A Thứ 3 25/4 9h Đảng ủy sinh...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 17-21/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 17-21/4/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 17/4 8h30 Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 Đại biểu, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Học viên P. Bí thư...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 10-14/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 10-14/4/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 10/4     Theo kế hoạch tháng         Thứ 3 11/4 9h Họp xét kết quả thi đua Quý I/2023 BGH, HĐ Trường, CĐ,...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 03-07/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 03-07/4/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 03/4   14h   Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ   Đảng ủy viên   Bí thư Đ.U   Phòng họp   Thứ 3 04/4 9h 1....
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 – 24/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 – 24/3/2023)

<table width="960"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="419"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="192"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/3/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 13/3 8h   Khai mạc thi tốt nghiệp K.44 Hội đồng thi, sinh viên dự thi Chủ tịch HĐ H.T.A 9h Họp Hội đồng tuyển giáo viên...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 06 – 10/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 06 – 10/3/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 06/3   Theo kế hoạch tháng       Thứ 3 07/3 7h30   Khai giảng lớp Sơ cấp Hàn 3G, Hàn 6G cho học viên ứng...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/2 – 03/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/2 – 03/3/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm Thứ 2 27/02 10h Gặp mặt kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam – 27/2 Khách mời, phòng TCHC, NV Y tế P. Hiệu trưởng N. Quốc Thụ Phòng...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 – 24/2/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 – 24/2/2023)

<table width="918"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="333"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more