Thư viện Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Thư viện trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh và sinh viên thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

Click vào hình ảnh bên dưới: