Lễ bảo vệ đề tài cấp bộ

Lễ bảo vệ đề tài cấp bộ

Sáng ngày 26/12/2018, Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã tổ chức lễ bảo vệ đề tài cấp bộ mã số RD 31-17 “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình robot chuyên dụng khảo sát công trình ngầm đô thị dùng công nghệ điều khiển tự động từ xa qua HMI và giám...
read more