Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

<img class="aligncenter wp-image-2615" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/kqtdvc20191-736x1024.jpg" alt="" width="843" height="1173" /> <img class="aligncenter wp-image-2616" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/kqt...
read more
Kết quả thi vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của trường CĐN Việt Xô số 1

Kết quả thi vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của trường CĐN Việt Xô số 1

<img class="aligncenter wp-image-2528" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/ttvc20192-733x1024.jpg" alt="" width="811" height="1133" /> <img class="aligncenter wp-image-2527" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/ttvc2...
read more
Đề cương ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Đề cương ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2019

<img class="aligncenter wp-image-2377" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/ĐỀ-CƯƠNG-MÔN-KIẾN-THỨC-CHUNG-724x1024.jpg" alt="" width="796" height="1126" />   <img class="aligncenter wp-image-2378" src="http://vixo.edu.vn/wp-...
read more
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2019

<img class="aligncenter size-large wp-image-2366" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/DS-tsdkdt20191-1024x724.jpg" alt="" width="640" height="453" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-2367" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/...
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

<img class="aligncenter wp-image-2210" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TBTD.TR1_-724x1024.jpg" alt="" width="856" height="1212" /> <img class="aligncenter wp-image-2211" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TBTD....
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

<img class="aligncenter size-large wp-image-1904" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Scan1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1905" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2...
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

<img class="aligncenter size-large wp-image-1216" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2015-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1217" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

<img class="aligncenter size-large wp-image-1214" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2014-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1215" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

<img class="aligncenter size-large wp-image-1212" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2013-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1213" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more