No Image

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

<img class="aligncenter size-large wp-image-2285" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/cthdclp1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-2286" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/upl...
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

<img class="aligncenter wp-image-2210" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TBTD.TR1_-724x1024.jpg" alt="" width="856" height="1212" /> <img class="aligncenter wp-image-2211" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TBTD....
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

<img class="aligncenter size-large wp-image-1216" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2015-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1217" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more