Kế hoạch công tác tuần (từ 08 - 12/3/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

08/03

13h30 Làm việc với Vụ Kế hoạch tài chính- Bộ XD Ban quản lý dự án Hiệu trưởng Phòng họp
15h30 Mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 Khách mời, Ban tổ chức, toàn thể nữ viên chức Ban tổ chức H.T.B
Thứ 3

09/03

9h Họp triển khai công tác đào tạo lớp Hàn (CGCN từ Đức) Ban chỉ đạo và ban CN lớp Tr. ban chỉ đạo Phòng họp
Thứ 4

10/03

10h Ký kết biên bản ghi nhớ về HTQT với Công ty CP FECON Lãnh đạo trường, Hội đồng Trường, các đơn vị Hiệu trưởng Phòng họp
14h Họp Hội đồng chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ Phòng họp
15h Họp Hội đồng nghiên cứu khoa học Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ Phòng họp
Thứ 5

11/03

14h Họp xét kết quả học tập và rèn luyện kỳ IV của sinh viên K42 Lãnh đạo trường, các đơn vị khối đào tạo, ĐTN, GVCN P. Hiệu trưởng

N. Minh Phương

Phòng họp
Thứ 6

12/03

Theo kế hoạch tháng

* Ghi chú:

– Ngày 09-10/3/2021 tổ chức thi tốt nghiệp môn Chính trị và bảo vệ đề tài TN K41.

– Trực lãnh đạo ngày 13-14/03/2021: đ/c Trần Đức Tiệp; trực lái xe: đ/c Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *