Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/12/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

24/12

 

9h

 

Đoàn trường sinh hoạt thường kỳ

 

Các thành viên BCH

 

Bí thư ĐTN

 

VP. ĐTN

 

10h

 

 

14h

 

Họp về công tác bảo vệ, an ninh trật tự Trường

 

 

Công đoàn trường sinh hoạt thường kỳ

 

 

BGH, Phòng TCHC,

tổ Bảo vệ

 

Các thành viên BCH

 

Hiệu trưởng

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Phòng họp

 

 

Phòng họp

3

25/12

         
  Theo kế hoạch tháng      
4

26/12

 

9h

 

Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 (mã số RD 31 – 17)

 

Thành viên Hội đồng,

chủ nhiệm đề tài

 

Chủ tịch HĐ

 

Tầng 5-nhà đa năng

 

14h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Các thành viên BCH Bí thư Đảng ủy Phòng họp
5

27/12

         
15h Hội thảo dự án sự nghiệp kinh tế Đại biểu mời, BGH,

các đơn vị

Hiệu trưởng Phòng họp
6

28/12

         
  Theo kế hoạch tháng      

* Ghi chú:

– Trực lãnh đạo ngày 29÷30/12/2018: Đồng chí Trần Đức Tiệp;

trực lái xe: đồng chí Nguyễn Văn Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *