Kế hoạch nhập học (từ 21-25/9/2020)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

21/9

14h Làm việc với Công ty cổ phần DECO Quốc tế Đại diện Công ty DECO, phòng TCHC, phòng KTTC, phòng ĐT và công tác HSSV. P. Hiệu trưởng

Ng. Trọng Tuyến

Phòng họp

 

15h

 

Họp bàn về hoạt động dịch vụ căng tin Đại diện quản lý căn tin, phòng TCHC, phòng KTTC, phòng ĐT và công tác HSSV. P. Hiệu trưởng

Ng. Trọng Tuyến

 

Phòng họp

 

15h Đoàn trường sinh hoạt thường kỳ Thành viên Ban chấp hành Bí thư Đoàn TN VP. ĐTN
3

22/9

   

Theo kế hoạch tháng

 

 

   
4

23/9

9h Gặp mặt Đoàn tham gia kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia 2020 TV Đoàn, Lãnh đạo trường, HĐ Trường, Đào tạo, TCHC, KTTC, Điện, Cơ khí, ĐTN Hiệu trưởng Phòng họp
9h30 Họp công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

 

Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên P. Hiệu trưởng

Ng. Minh Phương

Phòng họp
5

24/9

14h Công đoàn trường sinh hoạt thường kỳ Thành viên Ban chấp hành Chủ tịch CĐ Phòng họp
15h30 Họp triển khai công tác đào tạo LĐ trường, Hội đồng trường, toàn thể giáo viên Hiệu trưởng H.T.B
6

25/9

14h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy Phòng họp

* Ngày 21-22/9/2020: phòng ĐT và KTTC làm việc với Sở LĐTB&XH Vĩnh Phúc

về việc chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề theo NQ số 42/2018/NQ-HĐND của Tỉnh.

* Trực lãnh đạo ngày 26-27/9: đ/c Ngô Trọng Tuyến;

trực lái xe: đ/c Nguyễn Văn Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *