Mẫu đơn xin hỗ trợ học phí, chi phí học tập theo NQ 42 HĐND VP và QĐ số 18/2019 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thông báo đến các HSSV mẫu đơn xin hỗ trợ học phí, chi phí học tập theo NQ 42 HĐND VP và QĐ số 18/2019 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu HSSV tải về và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

Tải về tại đây

Xem hướng dẫn tại website:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-18-2019-QD-UBND-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-hoc-nghe-trinh-do-cao-dang-Vinh-Phuc-413255.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *