Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Download tại đây: <a href="http://vixo.edu.vn/wp...
read more
No Image

Văn bản của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

<h2><a href="http://gdnn.gov.vn/Default.aspx?tabid=89&mnid=6795b8d1-8758-4236-bfe3-fa9cb05327f1">Các văn bản của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp</a></h2>...
read more
No Image

Quyết định 327/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

<a href="https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-327-qd-tcgdnn-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-207325-d1.html">Quyết định 327/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn b...
read more
No Image

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

<img class="aligncenter wp-image-2210" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TBTD.TR1_-724x1024.jpg" alt="" width="856" height="1212" /> <img class="aligncenter wp-image-2211" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TBTD....
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

<img class="aligncenter size-large wp-image-1216" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2015-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1217" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more