Kế hoạch công tác tuần (Từ 15 – 19/5/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

15/5

Theo kế hoạch tháng
Thứ 3

16/5

10h15 Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề:”Xây dựng môi trường học tập không khói thuốc và hướng dẫn sử dụng app Thanh niên Việt Nam”. Đoàn viên khối lớp 10 Bí thư Đoàn TN HT.A
 

 

Thứ 4

17/5

9h30 Đón tiếp và làm việc với Công ty Maxell – Nhật Bản Lãnh đạo Trường, các đơn vị: ĐT, CK, Điện, MXD P. Hiệu trưởng

N. Tr. Tuyến

Phòng họp
 

10h15

Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề:”Xây dựng môi trường học tập không khói thuốc và hướng dẫn sử dụng app Thanh niên Việt Nam”. Đoàn viên khối lớp 10 Bí thư Đoàn TN HT.A
Thứ 5

18/5

Theo kế hoạch tháng
Thứ 6

19/5

Theo kế hoạch tháng

* Trực lãnh đạo ngày 20-21/5/2023: đ/c Ngô Trọng Tuyến; trực lái xe: đ/c Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *