Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/02/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

01/02

         
15h Họp xử lý kiểm kê tài sản 2020 Ban kiểm kê Trưởng ban Phòng họp
Thứ 3

02/02

         
15h Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021 Hội đồng nghiệm thu,

chủ nhiệm đề tài

Chủ tịch HĐ Phòng họp
Thứ 4

03/02

         
  Theo kế hoạch tháng      
Thứ 5

04/02

         
15h Gặp mặt cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và các tổ chức đoàn thể ĐU, BGH, HĐ Trường, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các ĐV Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 6

05/02

         
  Theo kế hoạch tháng      

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *