Kế hoạch công tác tuần (từ 06-10/01/2020)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

06/01

 

7h30

 

Khai mạc kỳ thi tay nghề Bộ Xây dựng năm2020

 

Đại biểu mời, Ban tổ chức,

Hội đồng thi, các đơn vị dự thi

 

Ban tổ chức

 

Nhà học chính

3

07/01

   

Theo kế hoạch tháng

     
4

08/01

 

15h00

 

Bế mạc kỳ thi tay nghề Bộ Xây dựng năm 2020

 

Đại biểu mời, Ban tổ chức,

Hội đồng thi, các đơn vị dự thi

 

Ban tổ chức

 

Nhà học chính

5

09/01

 

7h30

 

 

14h00

 

Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HSSV và ngày Hội Sinh viên Việt Nam

 

Họp Ban tổ chức Hội nghị CBVC năm 2020

 

Đại biểu mời, ĐTN, Hội SV, đại diện HSSV

 

Thành viên BTC

 

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

Phòng họp

 

6

10/01

 

14h00

 

Họp triển khai công tác đào tạo

 

Cấp trưởng, cấp phó và Tổ trưởng chuyên môn thuộc các đơn vị khối đào tạo

 

P. Hiệu trưởng

N. Minh Phương

 

Phòng họp

* Ghi chú:

– Trực lãnh đạo ngày 11-12/01: đồng chí Ngô Trọng Tuyến;

trực lái xe: đồng chí Nguyễn Xuân Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *