Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/01/2020)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

13/01

 

14h

 

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

(phiên trù bị)

 

Toàn thể cán bộ, viên chức

 

Ban tổ chức

 

Nhà học chính

 

3

14/01

 

8h

 

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

(phiên chính thức)

 

ĐB mời, toàn thể CB-VC

 

Ban tổ chức

 

Nhà học chính

4

15/01

 

9h

 

Họp triển khai công tác Công đoàn

 

BCH Công đoàn Trường,

Chủ tịch CĐ bộ phận, UBKT

 

Chủ tịch CĐ

 

Phòng họp

5

16/01

 

14h

 

Họp triển khai công tác đào tạo

 

Cấp trưởng, cấp phó, tổ trưởng tổ môn các đơn vị khối đào tạo

 

P. Hiệu trưởng

N. Minh Phương

 

Phòng họp

6

17/01

 

9h

 

Gặp mặt CB lãnh đạo, CB quản lý & các tổ chức đoàn thể

 

Đảng ủy, BGH, HĐ Trường, CĐ, ĐTN, Hội SV, BTchi bộ, CB quản lý các đơn vị

 

Hiệu trưởng

 

Phòng họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *