Kế hoạch công tác tuần (Từ 14 – 18/8/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

14/8

Sáng, Chiều Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra – Tổng cục GDNN về công tác đào tạo lớp Hàn (Đức) LĐ Trường, HĐ Trường, Đào tạo, Cơ khí Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 3

15/8

Sáng, Chiều Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra – Tổng cục GDNN về công tác đào tạo lớp Hàn (Đức) LĐ Trường, HĐ Trường, Đào tạo, Cơ khí Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 4

16/8

Theo kế hoạch tháng
Thứ 5

17/8

Theo kế hoạch tháng
Thứ 6

18/8

14h Họp xét kết quả học kỳ 1 khóa 46 – CĐN LĐ Trường, HĐ Trường, Đào tạo, các khoa nghề, Đoàn thanh niên P.Hiệu trưởng

N. Tr. Tuyến

Phòng họp

* Trực lãnh đạo ngày 19-20/8/2023: đ/c Trần Đức Tiệp; trực lái xe: đ/c Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *