Kế hoạch công tác tuần (Từ 15-19/8/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

15/8

  Theo kế hoạch tháng      
         
Thứ 3

16/8

14h Hội thảo dự thảo Quy chế kỷ luật học sinh-sinh viên Lãnh đạo Trường, các đơn vị, đoàn thanh niên P. Hiệu trưởng

N.TrọngTuyến

Phòng họp
         
Thứ 4

17/8

  Theo kế hoạch tháng      
         
Thứ 5

18/8

  Theo kế hoạch tháng      
         
Thứ 6

19/8

14h Xét tốt nghiệp Trung cấp nghề khóa 43 (hệ 9+2) Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ Phòng họp
         

* Trực lãnh đạo ngày 20-21/8/2022: đ/c Trần Đức Tiệp; trực lái xe: đ/c Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *