Kế hoạch công tác tuần (Từ 18-22/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

18/9

  Theo kế hoạch tháng      
Thứ 3

19/9

7h30 Tổ chức thi tốt nghiệp ĐTLX hạng C-K71 HĐ thi, thí sinh dự thi   TT.ĐTLX
9h

 

Nghiệm thu chương trình Đào tạo thường xuyên (khoa Cơ khí và khoa MXD) Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ  

Phòng họp

Thứ 4

20/9

16h Họp triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Hiệu trưởng H.T.A
Thứ 5

21/9

15h Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ BCH Đoàn trường Bí thư ĐTN VP. ĐTN
Thứ 6

22/9

14h Công đoàn Trường sinh hoạt thường kỳ BCH Công đoàn Trường Chủ tịch CĐ Phòng họp

* Trực lãnh đạo ngày 23-24/9/2023: đ/c Trần Đức Tiệp; trực lái xe: đ/c Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *