Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/01/2019)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

21/01

 

9h

 

Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ

 

Các thành viên BCH

 

Bí thư ĐTN

 

VP ĐTN

         
3

22/01

         
  Theo kế hoạch tháng      
4

23/01

         
14h Gặp mặt cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và các tổ chức, đoàn thể BCHĐU, BGH, bí thư các CB, Trưởng-phó các đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV Hiệu trưởng Phòng họp
5

24/01

         
  Theo kế hoạch tháng      
6

25/01

 

9h

 

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019

 

Khách mời; toàn thể CBVC

 

Hiệu trưởng

 

Nhà học chính

         

* Ghi chú:

–  8giờ00’ ngày 22/01/2019 tư vấn và trả kết quả

kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CB, VC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *