Kế hoạch công tác tuần (Từ 21- 25/8/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

21/8

15h Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ BCH Đoàn trường Bí thư Đoàn thanh niên VP. Đoàn thanh niên
Thứ 3

22/8

 

 

Theo kế hoạch tháng  

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/8

09h Công đoàn trường sinh hoạt thường kỳ BCH Công đoàn trường Chủ tịch CĐ Phòng họp
14h Thẩm định chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên các nghề thuộc khoa Điện, Cơ bản

 

Thành viên HĐ thẩm định Chủ tịch HĐ Phòng họp
Thứ 5

24/8

09h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư ĐU Phòng họp
 

14h

Thẩm định chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên các nghề thuộc khoa Cơ khí

 

Thành viên HĐ thẩm định Chủ tịch HĐ

 

Phòng họp
Thứ 6

25/8

07h

 

Nhập học khóa 47 (hệ Cao đẳng)

 

Ban đón tiếp

 

P. Hiệu trưởng

N. Trọng Tuyến

H.T.A

 

09h

 

Xét kết quả học tập và rèn luyện hệ 9+2 khóa 46

 

HĐ Trường, các đơn vị khối đào tạo, Đoàn TN P. Hiệu trưởng

N. Trọng Tuyến

Phòng họp
14h Thẩm định chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên các nghề thuộc khoa Máy XD Thành viên HĐ thẩm định Chủ tịch HĐ Phòng họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *