Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 – 27/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

23/10

 

15h

 

Đoàn thanh niên sinh hoạt thường kỳ

 

BCH Đoàn trường

 

Bí thư ĐTN

 

VP. ĐTN

 

Thứ 3

24/10

   

Theo kế hoạch tháng

 

     
Thứ 4

25/10

14h

 

Công đoàn trường sinh hoạt thường kỳ BCH Công đoàn trường Chủ tịch CĐ Phòng họp
 

Thứ 5

26/10

9h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư ĐU Phòng họp
14h Xét Tốt nghiệp hệ 9+2 – K.45 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ Phòng họp
15h

 

Xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ III hệ Cao đẳng – K.45 LĐ Trường, HĐ Trường, các đơn vị khối ĐT, ĐTN P. Hiệu trưởng

Ngô Tr. Tuyến

Phòng họp

 

Thứ 6

27/10

   

Theo kế hoạch tháng

 

     

* Từ ngày 23-27/10/2023: Các tổ Kiểm kê tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê tài sản năm 2023 theo lịch của Ban Kiểm kê.

* Trực lãnh đạo ngày 28 – 29/10/2023: đ/c Trần Đức Tiệp; trực lái xe: đ/c Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *