Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của BCH TW Đảng

Chiều ngày 04/1/2018, Đảng bộ trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của BCH TW Đảng đến toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường.

Đến dự có đ/c Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đ/c trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên, nhà báo Văn Tiến Bằng – trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày, phân tích 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Báo cáo viên, đ/c Văn Tiến Bằng khẳng định, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, địa phương xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Tạ Duy Chung – Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC thông qua chương trình hội nghị

Báo cáo viên, nhà báo Văn Tiến Bằng – Trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích nội dung các nghị quyết của Hội nghị TW 6 khóa XII

Đ/c Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu ý kiến

Toàn cảnh hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *