Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023

Thực hiện công văn số 85-CV/TU ngày 24/03/2023 của thành ủy Phúc Yên về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Sáng 29/32023, trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là một trong 231 điểm cầu trong tỉnh triển khai học tập chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Thông qua hội nghị, các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, công việc, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững.

Một số hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *