Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 – 22/12/2023)

  Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2 18/12   Theo kế hoạch tháng      
Thứ 3 19/12   Theo kế hoạch tháng      
Thứ 4 20/12   Theo kế hoạch tháng      
Thứ 5 21/12 9h   Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo Trường năm 2023   Đảng ủy, BGH, HĐ trường, CĐ, ĐTN, Bí thư – Trưởng các đơn vị Bí thư Đảng ủy   Phòng họp  
15h   Đoàn thanh niên sinh hoạt thường BCH Đoàn trường Bí thư ĐTN   VP. ĐTN
Thứ 6 22/12 9h Họp xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 4 K.45, hệ Cao đẳng nghề LĐ Trường, HĐ Trường, ĐTN, các đơn vị khối ĐT P. Hiệu trưởng N. Trọng Tuyến Phòng họp  
15h Công đoàn trường sinh hoạt thường kỳ BCH Công đoàn trường Chủ tịch CĐ   Phòng họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *